Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg i Mostów Sp. z o.o.
Piotroniowice 54
56-100 Wołów
TELEFON/FAX: 071-389 14 22, 389 25 36

Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg
i Mostów Sp. z o.o.


Podstawowym przedmiotem działalności PBiUDiM Sp z o.o. jest:

- budowa autostrad, ulic, placów, dróg i innych traktów komunikacyjnych
- budowa dróg z wyj. estakad
- mieszanki asfaltowe do nawierzchni,produkcja
- bieżące utrzymanie dróg i mostów
- zimowe utrzymanie dróg
- wytwarzanie produktów służących do pokrywania dróg


Konkurencyjna technologia wytwarzania mas,innowacyjność oraz wciąż powiększajaca się ilość
sprzętu najwyższej klasy umocnią firmę a znak firmowy kojarzyć się będzie z dobrą marką i jakością.